نوارترک دیوار آلمانی

معرفی و ویژگی‌ها

قیمت مصرف‌کننده
۵۵۰,۰۰۰ ریال